FAQs Complain Problems

दर्ता र चलानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
श्री रामहरि खनाल
सेवा दिने कार्यालय: 
तारकेश्वर गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

चिठी पत्रहरु