FAQs Complain Problems

२०७५ पुस मसान्त सम्म को भुकम्प पिडित लाभग्राही को राहत अनुदान वितरण

२०७५ पुस मसान्त सम्म को भुकम्प पिडित लाभग्राही को राहत अनुदान वितरण को अवस्था हरेक लाभग्राही को विवरण हरेक वडाहरूमा पठाइएकाे व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ। 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: