FAQs Complain Problems

ऐन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियामवालि संशोधन ८०/८१ 10/16/2023 - 12:48 PDF icon 2015.pdf
एफ.एम रेडियो एेन ७७/७८ 05/31/2022 - 13:35 PDF icon एफ.एम रेडियो एेन.pdf
शिक्षा एेन ७५/७६ 03/26/2021 - 11:44 PDF icon शिक्षा एैन(1).pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/28/2021 - 13:39 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/28/2021 - 13:38 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/28/2021 - 13:36 PDF icon निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/28/2021 - 13:35 PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७५
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/28/2021 - 13:34 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५
विनियाेजन एेन ७५/७६ 08/22/2018 - 16:35 PDF icon विनियाेजन एेन
अार्थिक एेन ७५/७६ 08/22/2018 - 16:31 PDF icon अार्थिक एेन

Pages