FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. १

वडा नं. १ 
दाङसिङ गा.वि.स पूरा १ देखि ९ ,बुधसिङ गा.वि.स वडा नं. ९ र गोस्र्याङ गा.वि.स वडा नं. १ गाभिएर तारकेश्वर गाउँपालीका वडा नं. १  भएको छ ।

घरधुरी तथा जनसंख्या विवरण

क्षेत्रफल वर्ग कि.मि.: १५.८२

घर परिवार संख्या: ७७६

जनघनत्व: २८१  (प्रति व.कि.मि.)

जनसंख्या: ४४७३

पुरुष: २२९०

महिला: २१८३

वडा नं. १ का पदाधिकारीहरुको विवरण:-

सि.नं. पदाधिकारिहरुको नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री दयानिधी अधिकारी वडा अध्यक्ष ९८४०८९०८६७
श्री लक्ष्मी सुनार सदस्य ९८१८८५२७०९
श्री नमराज अधिकारी सदस्य ९८०३८५५८३७
श्री बिर बहादुर तामाङ सदस्य ९८६०६८६५९२

 

वडा नं. १ मा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण:-

 

सि.नं. कर्मचारीको नाम थर पद समपर्क नम्बर
श्री ठाकुर अधिकारी वडा सचिव ९८०८१९३०६५
श्री सञ्जु रेग्मी अ.सव.ईन्जिनियर ९८६६१६४९७६
श्री थम्बु तामाङ कार्यालय सहायगी ९८५११८९९२८

 

Ward Contact Number: 
०१०६३००४१