FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

मिति: 08/24/2022 - 13:52
मिति: 05/09/2022 - 11:48

" घरैबाट सुरु गराैँ महिला हिसां अन्त्य गराैँ" तारकेश्वर गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा लैङ्गिक हिस‌ां विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

मिति: 12/06/2021 - 16:09

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विषयगत सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम मिति २०७८।०८।०८ देखि ०९ सम्म संचालन रहेको

मिति: 11/25/2021 - 14:02
, , ,

भुकम्प पिडितहरुको पहिलो,दोश्रो र तेश्रो किस्ता रकम सम्बन्धि सुचना 

 

मिति: 03/23/2018 - 08:58