FAQs Complain Problems

उजुरी दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
1
जिम्मेवार अधिकारी: 
नविना डंगोल
सेवा दिने कार्यालय: 
तारकेश्वर गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

उजुरी बारे निवेदन पेश गर्नुपर्ने