FAQs Complain Problems

सहकारीको तथ्याङक अद्यावद्यि कार्यक्रम

तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा तारकेश्वर गाउँपालिका भित्र रहेका विभिन्न सहकारीबीच सहकारीको तथ्याङक अद्यावद्यि १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: